Polecamy Śląskie Cmentarze

Historia zapisana na Śląskich cmentarzach Verborgene Geschichte auf Oberschlesischen Friedhöfen ,,,Publikacja (…) przybliża najważniejsze, historyczne nekropolie położone na terenie województw śląskiego i opolskiego. Pięćdziesiąt wybranych cmentarzy tworzy barwną mozaikę religijną i narodowością, charakterystyczną dla obszarów politycznego, kulturowego i językowego pogranicza, jakim przez wieki był górny Górny Śląsk.” więcej / mehr Historia zapisana na Śląskich cmentarzach…