75. rocznica zakończenia wojny

75. rocznica zakończenia wojny