Winterreise in das Bücherland 2018  

Gimnazjaliści z Pokoju w zimowej podróży do krainy książek  

Gymnasiasten aus Carlsruhe auf der Reise in das Bücherland  

W piątek 16 lutego 2018 roku rozpoczęliśmy kolejną zimową podróż do krainy książki naszym bibliobusem. Tym razem w ramach projektu „Bibliobus na podwórku szkolnym” odwiedziliśmy Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju. Młodzieży przypomnieliśmy jak ważna jest nauka języków i czytanie książek obcojęzycznych. Na początku….