Wychowanie dwujęzyczne / Zweisprachige Erziehung

Książki niemieckie jako wsparcie wychowania dwujęzycznego

Deutsche Bücher als Förderung der zweisprachigen Erziehung

Mieliśmy dzisiaj w naszej bibliotece wyjątkową wizytę. Odwiedziła nas Pani Małgorzata wraz ze swoim synkiem. Wydawałoby się niby normalna rzecz a jednak niezwykła. Pani Małgorzata wychowuje bowiem swoje dzieci dwujęzycznie. Pomocnym elementem w takim wychowaniu są książki niemieckie, które pomagają rozwijać słownictwo i pamięć. Syn Pani Małgorzaty uwielbia książki o dinozaurach i zwierzętach. Jego mama czyta mu je chętnie, dlatego ucieszyła się, że takie książki można znaleźć w naszej bibliotece. A co Ty sądzisz o wychowaniu dwujęzycznym? Zdarza się Wam sięgać po książki w języku niemieckim? 

Heute hatten wir in unserer Bibliothek sehr interessante Personen zu Besuch und zwar Frau Małgorzata mit ihrem Sohn. Das scheint normal zu sein, doch war an diesem Besuch etwas, was nicht alltäglich ist.  Frau Małgorzata erzieht ihre Kinder zweisprachig. Hilfreich dabei sind die deutschen Bücher, die uns helfen, den Wortschatz und das Gedächtnis zu erweitern. Der Sohn von Frau Małgorzata mag sehr gern die Bücher über Dinosaurier und Tiere. Seine Mutter liest ihm die Bücher gerne…