KontaktKontakt

Polsko-Niemieckie Centrum Bibliotek,

Mediów, Kultury i Badań Naukowych

im. Josepha von Eichendorffa

ul. Szpitalna 7a; 45-010 OPOLE

Mieszczą się w nim instytucje:

  1. Centralna Biblioteka im Josepha von Eichendorffa wraz z obsługą bibliobusów oraz bibliotek filialnych
  2. Archiwum czasopism i wydawnictw książkowych
  3. Stowarzyszenie Bibliotek Mediów, Kultury i Nauki
  4. Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych

ks. dr Piotr Tarlinski

Dyrektor Centralnej Biblioteki im. Josepha von Eichendorffa,
Wikariusz biskupi ds. Duszpasterstwa Mniejszości Narodowych
i Etnicznych Diecezji Opolskiej

Direktor der Joseph von Eichendorff Zentralbibliothek,
Bischofsvikar für Seelsorge der Nationalen und Ethnischen Minderheiten im Bistum Oppeln

77 44 11 336

ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opole

ks. dk. Marek Dziony

Referent ds. niemieckojęzycznej literatury religijnej,
Zastępca duszpasterza Mniejszości Diecezji Opolskiej

Referent für deutschsprachige, religiöse Literatur,
Stellvertretender Minderheitenseelsorger im Bistum Oppeln  

77 44 11 336

m.dziony@cbje.pl

Jonasz Radziej

Sekretariat
Referent ds. Księgowości i Administracji 

Sekretariat
Referent für Buchhaltung und Verwaltung

77 44 11 025

sekretariat@cbje.pl

Referent ds. Kultury i Mediów

Referent für Kultur und Medien

77 44 11 337

media@cbje.pl

Karol Graca

Referent ds. działalności archiwistycznej

Referent für Archivtätigkeit

77 44 11 288

biblioteka@cbje.pl