KontaktKontakt

Polsko-Niemieckie Centrum Bibliotek,

Mediów, Kultury i Badań Naukowych

im. Josepha von Eichendorffa

ul. Szpitalna 7a; 45-010 OPOLE

Mieszczą się w nim instytucje:

  1. Centralna Biblioteka im Josepha von Eichendorffa wraz z obsługą bibliobusów oraz bibliotek filialnych
  2. Archiwum czasopism i wydawnictw książkowych
  3. Stowarzyszenie Bibliotek Mediów, Kultury i Nauki
  4. Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych

ks. dr Piotr Tarlinski

Dyrektor Centralnej Biblioteki im. Josepha von Eichendorffa,
Wikariusz biskupi ds. Duszpasterstwa Mniejszości Narodowych
i Etnicznych Diecezji Opolskiej

Direktor der Joseph von Eichendorff Zentralbibliothek,
Bischofsvikar für Seelsorge der Nationalen und Ethnischen Minderheiten im Bistum Oppeln

ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opole

ks. dk. Marek Dziony

Referent ds. literatury i archiwaliów niemieckojęzycznych,
Zastępca duszpasterza Mniejszości Diecezji Opolskiej

Referent für deutschsprachige Literatur und Archivalien,
Stellvertretender Minderheitenseelsorger im Bistum Oppeln  

77 44 11 336

m.dziony@cbje.pl

Sekretariat

 

Sekretariat

 

77 44 11 025

sekretariat@cbje.pl

Referent ds. Kultury czytelniczej i  Mediów

Referent für Lesekultur und Medien

77 44 11 337;           77 44 11 336

media@cbje.pl

Biblioteka

Bibliothek

77 44 11 288

biblioteka@cbje.pl