Śląskie legendy i podania – panorama literatury

Schlesische Sagen und Geschichten – ein literarisches Panorama

Śląskie legendy i podania 

Schlesische Sagen und Geschichten 

W dniu 24 października 2018 odbył się u nas kolejny wykład w ramach jesiennej edycji spotkań środowych. Tym razem prelegentem był pracownik naszej biblioteki – Ks. Dk. Marek Dziony, który przedstawił zgromadzonym słuchaczom panoramę literatury śląskich legend i podań. Na wstępie Ks. Dk. Dziony opowiedział o przyczynach spisywania legend, uwzględniając przy tym motywacje ludzi. Następnie zostały przedstawione najważniejsze rodzaje legend, m. in. regionalne, legendy dla dzieci oraz horrory. Jak podkreślił nasz prelegent, najważniejszy jest fakt, że legendy i podania te zostały spisane, ponieważ w ten sposób zostały ocalone przed zapomnieniem. Bardzo dziękujemy!