Łubowickie spotkanie paneuropejskie z Otto von Habsburgiem w 1990

Das Lubowitzer Pan-Europa-Treffen-mit Otto von Habsburg von 1990

Josef Cyrus – projekcja filmu

Josef Cyrus – Filmvorführung

W dniu 26. 09. 2018 roku gościliśmy u nas reżysera, scenarzystę oraz operatora filmów dokumentalnych i animowanych – Josefa Cyrusa. Zaprezentował on w ramach prapremiery film pt. „Łubowickie spotkanie paneuropejskie – z Otto von Habsburgiem w 1990 r”. Film opowiada o największym w regionie spotkaniu członków mniejszości niemieckiej po politycznym przewrocie. Cyrus podkreślił również ogromne znaczenie spotkania z dr Otto von Habsburgiem, które można określić mianem legendarnego.