Die Wallfahrt der nationalen und ethnischen Minderheiten zum St. Annaberg / Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny

W niedzielę, 04. czerwca 2023 r., odbędzie się pielgrzymka Mniejszości
Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny. Uroczystej Mszy św. przewodniczyć
będzie Biskup Diecezji Erfurt Ulrich Neymeyr (Niemcy). Gospodarzem
pielgrzymki jest Biskup Opolski Andrzej Czaja, który do św. Anny, patronki
wielorakiego pojednania, serdecznie zaprasza.

Program uroczystości pielgrzymkowej (04.06.2023):
10.00 Modlitwy w intencji rodzin
11.00 Msza św. w intencji Pielgrzymów, Mniejszości Narodowych i
Etnicznych oraz o pokój
Ks. Biskup Ulrich Neymeyr
Ks. Biskup Andrzej Czaja

13.00 Festiwal zespołów artystycznych Mniejszości Niemieckiej – Dom
Pielgrzyma
14.30 Nabożeństwo ku czci św. Anny w Bazylice
Bądźmy razem – zjednoczeni wiarą, kulturą i modlitwą!

 

Die Wallfahrt der nationalen und ethnischen Minderheiten zum St. Annaberg findet
am Sonntag, den 04. Juni 2023 statt. Den Fest-Gottesdienst wird Bischof Ulrich
Neymeyr aus dem Bistum Erfurt (DE) leiten. Gastgeber der Wallfahrt ist der Bischof
von Oppeln Andrzej Czaja, der Sie herzlich zur Heiligen Anna, der Patronin der
vielfältigen Versöhnung, einlädt.

Programm der Wallfahrtsfeierlichkeiten (04.06.2023):
10.00 Gebete für Familien und um Frieden in der Welt
11.00 Heilige Messe für die Pilger, die Minderheiten und um Frieden in der Welt

Bischof Ulrich Neymeyr
Bischof Andrzej Czaja

13.00 Festival der Künstlergruppen der deutschen Minderheit – am Pilgerheim
14.30 Andacht zu Ehren der Heiligen Anna in der Basilika
Lasst uns vereint sein – durch Glauben, Kultur und Gebet!