Pielgrzymka Mniejszości do św. Anny – 02 czerwca 2019 r. / Wallfahrt der Minderheiten zu Hl. Anna – 2. Juni 2019

Wallfahrt der Minderheiten zu Hl. Anna – 2. Juni (Sonntag) 2019
„Werdet meine Zeugen – bis an die Grenzen der Erde“ (Apg 1,8)
30 Jahre Deutscher Messen am St. Annaberg (1989-2019)

Pielgrzymka Mniejszości do św. Anny – 02 czerwca (niedziela) 2019 r.
„Bądźcie moimi świadkami – aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).
30 lat Mszy św. w języku niemieckim na Górze św. Anny (1989-2019)

Basilika der hl. Anna am St. Annaberg. Foto: Archiv

Am Sonntag, den 2. Juni 2019, findet die 24. Wallfahrt der nationalen und ethnischen Minderheiten zum St. Annaberg statt. In diesem Jahr begehen wir zugleich den 30. Jahrestag nach Wiedereinführung der Hl. Messe in deutscher Sprache in der Basilika der Franziskaner. Dieser Gottesdienst wurde am 4. Juni 1989 gefeiert. Dies hat Erzbischof Alfons Nossol, der damalige Bischof von Oppeln, veranlasst.

W niedzielę 2. Czerwca 2019 r. odbędzie się 24 Pielgrzymka Mniejszości na Górę św. Anny. W tym roku obchodzić będziemy 30 rocznicę ponownego wprowadzenia Mszy św. w języku niemieckim w Bazylice O.O. Franciszkanów. Ta Eucharystia odprawiona została 4 czerwca 1989 r. Wprowadził ją ks. Arcybiskup Alfons Nossol, wtedy Ordynariusz Diecezji Opolskiej.

Bischof M. König aus Paderborn zu Gast
In diesem Jahr 2019 wird den Gottesdienst am St. Annaberg Weihbischof Matthias König leiten und die Predigt halten. Als Gastgeber wird Bischof Andrzej Czaja von Oppeln die Wallfahrtsmesse mit zelebrieren. Der hoch erhabene Gast ist nicht nur in der Diözese Paderborn tätig, sondern wirkt engagiert in den Kommissionen für Weltkirche (Schwerpunkt Lateinamerika) und Migration der Deutschen Bischofskonferenz. Bischof König ist zugleich Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die deutschsprachige Seelsorge im Ausland. Das Leitwort seines Dienstes lautet: „Omnia in nomine Jesu Domini“ – „Alles im Namen Jesu, des Herrn.“

Weihbischof M. König – Paderborn.

Biskup M. König z Paderborn jako Gość
W bieżącym 2019 roku uroczystej Eucharystii na Górze św. Anny przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. biskup pomocniczy diecezji Paderborn Matthias König. Biskup Opolski Andrzej Czaja, jako gospodarz, będzie koncelebrował Mszę św. pielgrzymkową. Dostojny Gość posługuje nie tylko w diecezji Paderborn, lecz jest również zaangażowany w pracach Komisji ds. Kościoła w Świecie (szczególnie Ameryka Łacińska) oraz Komisji ds. Migracji przy Konferencji Episkopatu Niemiec. Jednocześnie ks. bp M. König jest delegatem Konferencji Biskupów Niemieckich ds. duszpasterstwa niemieckojęzycznego za granicą. Myślą przewodnią jego drogi biskupiej jest: : „Omnia in nomine Jesu Domini“ – „Wszystko w imieniu Jezusa, naszego Pana.”

Ansichtskarte St. Annaberg. Foto: Archiv

Erinnerungen an den 4.06.1989
Einer der Teilnehmer des Gottesdienstes vor 30 Jahren, Richard Urban, erinnert sich an diesen Tag. „Das war natürlich ein Erlebnis für mich. Bis jetzt zittern mir noch die Hände, wenn ich daran denke, wie viele Menschen dorthin gekommen sind. Es war so voll, dass man nicht in die Basilika hineingehen konnte. Ich bin zwar ziemlich zeitig gefahren, aber trotzdem «durfte» ich dann nur noch an der Schwelle zur Basilika stehen. Und dann erklang das Lied «Sankt Anna voll der Gnade», da wollte ich so laut wie möglich mitsingen. Aber ich brachte überhaupt keinen Ton heraus! Es ging nicht vor Aufregung, vor Freude! Und dann schaute ich nach rechts: Eine Frau weinte. Ich schaute nach links: Ein Mann weinte. Ich selbst konnte mich da auch nicht mehr halten, weil man so gerührt war. Die deutsche Sprache, das deutsche «Vater unser» hat mich an meine Kindheit erinnert und es war für mich deshalb so aufregend.“ (Nach: „20 Jahre SKGD”, Opole 2009)

Wspomnienia z 4.06.1989 r.
Jeden z uczestników Mszy św. sprzed 30 laty, Richard Urban, wspomina tamten dzień. „Dla mnie to było oczywiście przeżycie. Do dziś trzęsą mi się ręce, jak sobie przypomnę, ile ludzi tam przybyło. Był taki tłok, że nie dało się wejść do bazyliki. Wprawdzie przyjechałem dość wcześnie, ale i tak mogłem stać tylko na progu bazyliki. (…) A gdy zabrzmiała pieśń «Sankt Anna voll der Gnade», to chciałem śpiewać jak najgłośniej. Ale głos uwiązł mi w gardle. Z podniecenia i radości! A potem spojrzałem w prawo. Jedna z kobiet płakała. Spojrzałem w lewo. Jakiś mężczyzna płacze. Ja sam też nie mogłem się opanować, tak byłem wzruszony. Język niemiecki, «Ojcze nasz» po niemiecku przypomniały mi czasy dzieciństwa. I dlatego było to dla mnie takie poruszające.” (Za: „20 lat TSKN”, Opole 2009)

Alle sind eingeladen
Die Seelsorge für Nationale und Ethnische Minderheiten im Bistum Oppeln lädt die Mitglieder der Minderheiten und der polnischen Mehrheit zu der diesjährigen Wallfahrt ganz herzlich ein!
Das Programm: 10.00 – Gebete für die junge Generation; 10.50 – Begrüßung der Gäste und Pilger
11.00 – Festgottesdienst; 14.30 – Andacht zu Ehren der Heiligen Anna in der Basilika. Um 13 Uhr am Pilgerheim von St. Annaberg: Gesangsfestival der Kinder- und Jugendgruppen der Deutschen Minderheit – Leschnitz 2019.

Kommen Sie, um mitzufeiern! Bringen Sie ihre Nächsten aus der Familie, ihre Freunde, Bekannte und Nachbarn mit! Laden sie die junge Generation zu diesem Fest ein. Es ist wichtig zusammen zu halten!

Wallfahrt dr Minderheiten. Foto: Archiv

Wszyscy są zaproszeni
Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Diecezji Opolskiej zaprasza serdecznie przedstawicieli wszystkich mniejszości oraz polskiej większości na to wydarzenie. Program pielgrzymki: 10.00 – Modlitwy za młode pokolenie; 10.50 – Powitanie Pielgrzymów i Gości; 11.00 – Uroczysta Msza święta; 14.30 – Nabożeństwo ku czci św. Anny w Bazylice. O godz. 13.00 przy Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny: Przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej – Leśnica 2019.

Przyjedźcie, aby świętować! Przywieźcie ze sobą Wasze rodziny, Waszych przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Zaproście na to Święto młode pokolenie. Jest to ważne, aby się jednoczyć!