Rozkład jazdy bibliobusów / Fahrplan der Bücherbusse

Bibliobusy w twojej miejscowości?
Bücherbusse in deiner Ortschaft?

Centralna Biblioteka im. Josepha von Eichendorffa w Opolu przy finansowej współpracy (dotacji) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej realizuje zadanie (numer 521/ESOM/2017) wspierające niemieckojęzyczną działalność biblioteczną w środowisku wiejskim za pośrednictwem bibliobusów w 70 miejscowościach województw opolskiego i śląskiego. Projekt ma za zadanie wspomóc Mniejszość Niemiecką w zachowaniu i rozwijaniu jej tożsamości językowej i kulturowej. Literatura jest bardzo ważnym forum nabywania wiedzy i kształtowania mowy. Umieć myśleć i wyrażać się w swoim języku serca pomaga w odkrywaniu własnych korzeni rodzinnych i społecznych. Kultura polska i niemiecka zdołały się w ciągu stuleci zadomowić na Górnym Śląsku. Totalitarne systemy XX wieku zniszczyły to cenne współistnienie. Nasze czasy stwarzają szansę do pojednania, współpracy, rozwoju i przyjaznej przyszłości. Dlatego tam, gdzie o dobrą książkę trudno, szczególnie o tę w języku niemieckim, dociera ona za pośrednictwem bibliobusów. Sprawdź rozkład jazdy, może i w twojej miejscowości nasze książki są na wyciągnięcie ręki.

Die Joseph von Eichendorff Zentralbibliothek in Oppeln in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Inneres und Verwaltung der Republik Polen und dem Goethe Institut in Krakau fördert das Lesen in deutscher Sprache in 70 Ortschaften der Woiwodschaften  Oppeln und Schlesien. Das Projekt hat die Aufgabe, durch die Aufrechterhaltung und Entwicklung sprachlicher und kultureller Identität die deutsche Minderheit zu unterstützen. Die Literatur ist eine wichtige Ebene des Wissens- und Spracherwerbs. Denken und sich in der Sprache des Herzens äußern können, hilft die eigenen familiären und gesellschaftlichen Wurzeln zu entdecken. Die polnische und deutsche Kultur ist im Laufe der Zeit in Oberschlesien heimisch geworden. Die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts haben das wertvolle miteinander beider Kulturen weitgehend beschädigt und teilweise auch zerstört. Die Gegenwart gibt die Chance zur Versöhnung, Mitarbeit und Entwicklung sowie zur freundschaftlichen Zukunft. Deshalb dahin, wo ein gutes, vor allem deutschsprachiges Buch, schwer zu finden ist, fahren unsere Bücherbusse. Machen sie sich – bitte –  mit dem Fahrplan vertraut. Vielleicht sind unsere Bücher in ihrer Reichweite.