Spotkania kulturalne 2016 / Kulturelle Veranstaltungen 2016

Kolędowanie / Weihnachtssingen

W środę 14 grudnia 2016 r. o godz. 16 w Centralnej Bibliotece Josepha von Eichendorffa odbyło się jak co roku miłe śpiewanie Bożonarodzeniowe. Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko miejscowi mieszkańcy, lecz także osoby zamiejscowe. Imprezę poprowadził ks. Piotr Tarlinski, duszpasterz mniejszości niemieckiej w Polsce. Temat spotkania brzmiał: „Przybądźcie o dzieci, przybywajcie wraz! – Bożonarodzeniowe śpiewanie z najpiękniejszymi…

Gwiazda zdobywa świat / Ein Stern erobert die Welt

Referent: Johanna Lemke-Prediger

Temat spotkania: „Gwiazda zdobywa świat. Historia herrnhuckiej gwiazdy adwentowej i herrnhuckiej wspólnoty. Pieśni adwentowe dr. Martina Luthra”. / „Ein Stern erobert die Welt. Die Geschichte vom Herrnhuter Adventsstern und der Herrnhuter Gemeine. Lieder zum Advent von Dr. Martin Luther“.

Odkrywanie historii lokalnej
Entdeckung der lokalen Geschichte am Beispiel der Ortschaft Reinschdorf

Referent: Tomasz Kandziora

Temat spotkania: „Villa Rynensis – Reinschdorf – Reńska Wieś – Odkrywanie historii lokalnej na przykładzie miejscowości Reńska Wieś”. / „Villa Rynensis – Reinschdorf – Reńska Wieś – Entdeckung der lokalen Geschichte am Beispiel der Ortschaft Reinschdorf“.

Śląsk opisany / Das beschriebene Schlesien

Referent: dr Adriana Dawid

Temat spotkania: „Śląsk opisany. Publikacje z serii Archiwum Historii Mówionej jako źródło wiedzy o regionie”. / „Das beschriebene Schlesien. Die Publikationen aus der Reihe des Archivs der erzählten Geschichte als Wissensquelle über die Region“.

W środę 23 listopada 2016 roku o godzinie 16 w Centralnej Bibliotece Josepha von Eichendorffa odbyło się interesujące spotkanie z Panią Adrianą Dawid z Uniwersytetu Opolskiego.

Prezentacja publikacji: W języku serca / Präsentation der Publikation: In der Sprache des Herzens

We wtorek 25 października 2016 r. o godz. 17 w Centralnej Bibliotece Josepha von Eichendorffa odbyła się prezentacja publikacji „W języku serca”. Zwycięzcy XV ogólnopolskiego konkursu literackiego recytowali publiczności fragmenty niemieckojęzycznej liryki i prozy. Dziękujemy za wzięcie udziału. Było bardzo wzruszająco. Prezentowaną książkę znajdziecie w naszej bibliotece. Polecamy tą książkę wszystkim, którzy szukają ciekawej lektury.

Wieczór literacki / Autorenlesung

Gość specjalny: Matthias Nawrat

W środę 19 października 2016 r. o godz. 16 w Centralnej Bibliotece Josepha von Eichendorffa odbyło się czytanie literackie z Panem Matthiasem Nawratem. Matthias Nawrat jest niemieckim pisarzem, który ma polskie korzenie a urodził się w roku 1979 w Opolu. Przed kilkoma miesiącami został uhonorowany medalem Alfreda Döblina za swoje dwie ostatnie powieści «Der Unternehmer» und «Die vielen».

Wkład współczesnych śląskich autorek i autorów / Beitrag der zeitgenössischen schlesischen Autorinnen und Autoren

Referent: dr Gabriela Jelitto-Piechulik

Temat spotkania: „Wkład współczesnych śląskich autorek i autorów w kształtowanie tożsamości kulturowej” / „Beitrag der zeitgenössischen schlesischen Autorinnen und Autoren zur Herausbildung kultureller Identität“.

W środę 12 października 2016 roku o godzinie 16:00 w Centralnej Bibliotece Josepha von Eichendorffa można było po raz kolejny uczestniczyć w wyjątkowym spotkaniu. Referentką spotkania była tym razem Pani dr Gabriela Jelitto-Piechulik z Uniwersytetu Opolskiego. Opowiedziała ona o współczesnych śląskich autorkach i autorach i ich wkładzie w literaturę regionalną. Gościem specjalnym wydarzenia była śląska pisarka a mianowicie Pani Ingeborg Odelga.

Rozwój poprzez kształcenie
Entwicklung durch Bildung

Referent: ks. dr Piotr Tarlinski

Temat spotkania: „Rozwój poprzez kształcenie. Seminaria nauczycielskie na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX wieku” / „Entwicklung durch Bildung. Lehrerseminare in Oberschlesien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts“.

W środę 5 października 2016 roku o godzinie 16:00.