Wykłady / Vorträge

Wykłady w Bibliotece Josepha von Eichendorffa
Vorträge in der Joseph von Eichendorff Bibliothek

Nasza biblioteka zajmuje się szeroką działalnością kulturalną. W jej ramach organizujemy wykłady, spotkania dyskusyjne i literackie, wystawy oraz promocję publikacji i jej autorów. Koncentrujemy się na tematach związanych ze Śląskiem, jego wielokulturowością, poświęcając uwagę literaturze niemieckiej i polskiej, muzyce, sztuce, doświadczeniom religijnym, tradycjom chrześcijańskim Kościoła Katolickiego i Ewangelickiego oraz dziedzictwu Religii Mojżeszowej i kultury żydowskiej. Większość tych spotkań realizowanych jest przy.

Agnieszka Klimas o charakterystyce dzieł Arnolda Zweiga   

Agnieszka Klimas über die Charakteristik der Werke von Arnold Zweig 

 

W środę, 07.03.2018 roku gościliśmy u nas Panią Agnieszkę Klimas, germanistkę, literaturoznawcę wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Opolskim. Prelegentka przybliżyła nam postać Arnolda Zweiga oraz scharakteryzowała na wybranych i odczytanych przez siebie fragmentach jego twórczość, a także wyjaśniła znaczenie śląskiego pogranicza. Dziękujemy za udział w spotkaniu. 

 

Am Mittwoch, den 07. März 2018 hatten wir in unserer Bibliothek Frau Agnieszka Klimas zu Gast. Sie ist Germanistin und Wissenschaftlerin an der Fakultät für Philologie an der Universität Oppeln.  Die Referentin versuchte, den Teilnehmern Arnold Zweig näher zu bringen sowie an ausgewählten und vorgelesenen  Textstellen seine Werke zu charakterisieren. Frau Klimas erklärte auch die Bedeutung des schlesischen Grenslandes. Wir bedanken uns bei Allen für die Teilnahme.

Pokaz filmu „Gruss aus Oppeln” w naszej bibliotece   

„Gruss aus Oppeln”: Filmvorführung in unserer Bibliothek  

We wtorek, 27.02.2018 roku odbył się w naszej bibliotece pokaz filmu „Gruss aus Oppeln”. Cieszy się on od momentu premiery ogromnym zainteresowaniem. Produkcja powstała przy okazji obchodów 800-letniej lokacji miasta i ukazuje bardzo ważny, lecz niestety mało znany i do tej pory nieudokumentowany okres w niemieckiej historii miasta, ze względu na postępujący w latach 1871-1933 szereg zmian w politycznym, przemysłowym, kulturowym i etnicznym ukształtowaniu Opola. Materiał łączy historyczne wspomnienia świadków czasu mieszkających przed wojną w Opolu i okolicy, z nowoczesną formą produkcji filmowej, odzwierciedlając dziejotwórczy zarys tej epoki dla miasta.

Andrea Rudolph o postaci Augusta Kahlerta  

Andrea Rudolph über die Gestalt August Kahlert  

Dnia 21.02.2018 roku rozpoczęliśmy tegoroczną serię wykładów w naszej bibliotece. Pani Profesor Andrea Rudolph, Profesor Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Filologii Germańskiej przybliżyła nam sylwetkę Augusta Kahlerta i opowiedziała o losach muzyków w jego nowelach. Przedstawiamy Wam krótką Fotorelację z tego spotkania.

Am 21. Februar 2018 haben wir in unserer Bibliothek diesjährige Veranstaltungsreihe begonnen.