Bibliobus w szkole / Bücherbus auf dem Schulhof

Zaproś nas do twojej szkoły! / Lade uns in deine Schule ein!

Umiejętność czytania, samodzielne myślenie, poruszanie się w świecie słów, porozumiewanie się poprzez mowę i pismo, wyrażanie swojego zdania i realizacja planów są dla człowieka nieodzowne. Za wspieranie tych procesów odpowiedzialna jest rodzina, szkoła i społeczeństwo.

Dzieci powinny już od najmłodszych lat mieć kontakt z książką. W przypadku młodzieży należałoby przygodę z dobrym słowem rozbudować. Nauka języków obcych daje lepszy efekt dopiero wtedy, gdy oprócz podręczników czyta się także inne teksty. A ponadto – czytanie ma wiele zalet:

– wzbogaca słownictwo,

– rozwija wyobraźnię przenosząc w inny świat,

– poszerza wiedzę,

„Zimowa podróż do świata książek z Goethe-Institut“

Winterreise in das Bücherland mit dem Goethe-Institut”

 

Tegoroczna „Zimowa podróż do świata książek z Goethe-Institut“ przebiegała pod hasłem: „Książka jako medium”. Staraliśmy się przedstawić dzieciom i młodzieży książkę jako jedno z wielu mediów. Przy tym okazało się, że większość nie widziała, iż książki zaliczają się do tej kategorii. Bowiem dziś media kojarzy się raczej z mediami społecznościowymi lub elektronicznymi. Dlatego tak ważnym jest, aby upowszechniać wiedzę o mediach drukowanych. Uczestnicy starali się porównać media między sobą i określić zalety i wady poszczególnych grup mediów. Doszli do wniosku, że wszystkie media pełnią w życiu człowieka ważną rolę, ale trzeba się nauczyć odpowiedniego obchodzenia się z nimi i używania ich we właściwy sposób. Przy tym nie należy pomniejszać wartości mediów drukowanych, gdyż, jak się okazuje, mają więcej zalet niż wad i uczą odpowiedniego używania mediów społecznościowych i elektronicznych.
Następnie grupy mogły zajrzeć do bibliobusa i poznać historię bibliotek mobilnych na Górnym Śląsku; można także było personelowi busów zadawać pytania. Na zakończenie uczniowie mogli wypożyczyć na miesiąc czasu książkę dziecięcą lub młodzieżową w języku niemieckim i wykonać do niej pracę plastyczną lub pisemną. Na każdego, kto się na to zdecydował, czekał drobny upominek. A najlepsze prace otrzymały nagrodę: plecak z Goethe-Institut i książkę w języku niemieckim. Pierwsze miejsca otrzymały dodatkowo voucher na zakup książek. Zarówno projekt jak i nagrody bardzo podobały się uczestnikom i nauczycielom ze szkół, które wzięły udział w projekcie.
W tym roku odwiedziliśmy następujące szkoły:
1. 12 marca PSP im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej.
2. 14 marca PSP w Koźlu-Cisowej.
3. 18 marca PSP w Żędowicach.
4. 1 października PSP w Dziewkowicach.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Goethe-Insitut Krakau za wsparcie, bez którego realizacja projektu nie byłaby możliwa.
 
Die diesjährige „Winterreise in das Bücherland mit dem Goethe-Institut” verlief unter dem Motto: „Das Buch als Medium”. Wir versuchten den Kindern und Jugendlichen aus vier Schulen das Buch als eines der vielen Medien vorzustellen. Dabei hat es sich herausgegeben, dass die Meisten nicht wussten, dass die Bücher zu dieser Kategorie gehören. Denn heutzutage assoziiert man mit Medien entweder Sozialmedien oder elektronische Geräte. Es beweist also, dass es wichtig ist, das Wissen über Printmedien zu verbreiten. Die Teilnehmer haben versucht, die Medien zu vergleichen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Mediengruppen zu bestimmen. Man ist zu dem Ergebnis gekommen, dass alle Medien im Leben eines Menschen wichtig und nötig sind, aber man muss lernen, verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen und sie angemessen zu nutzen. Dabei sollte man nicht die alten Medien geringer schätzen, denn sie haben mehr Vor- als Nachteile und lernen auch mit den Sozialmedien und digitalen Medien umzugehen.
Anschließend konnten die Kinder und Jugendlichen den Bücherbus besichtigen, die Geschichte der mobilen Bibliotheken in Oberschlesien kennenlernen; sie haben auch die Möglichkeit gehabt, dem Personal alle möglichen Fragen zu stellen. Dann konnte sich jeder ein Kinder- bzw. Jugendbuch in deutscher Sprache für einen Monat ausleihen und eine Arbeit zum Inhalt basteln oder schreiben. Auf jeden, der sich dafür entschieden hat, hat ein kleines Dankeschön-Geschenk gewartet und die Besten Arbeiten haben einen Preis gewonnen: einen Rucksack vom Goethe-Institut, ein deutschsprachiges Lesebuch. Die ersten Plätze haben zusätzlich einen Voucher für Bücher bekommen. Sowohl das Projekt als auch die Preise haben den Teilnehmern und den Lehrern aus den teilnehmenden Schulen sehr gefallen.
Dieses Jahr haben wir folgende Schulen besucht:
1. Am 12. März die Jarołsaw-Iwaszkiewicz-Grundschule in Zülz.
2. Am 14. März die Grundschule in Cosel-Czissowa.
3. Am 18. März die Grundschule in Sandowitz.
4. Am 1. Oktober die Grundschule in Schewkowitz.
Wir danken ganz herzlich unserem Partner, dem Goethe-Institut Krakau, für die Unterstützung, dank der es möglich gewesen ist, das Projekt durchzuführen.

Zimowej Podróży bibliobusem ciąg dalszy / Fortsetzung der Winterreise mit dem Bücherbus 

Nasz bibliobus nie zwalnia tempa i mknie dalej, by odwiedzić kolejne miejscowości i zaopatrzyć dzieci w książki. Kolejnymi przystankami podczas naszej podróży były Domaszowice i Wołczyn. W Domaszowicach odwiedziliśmy tamtejszą Szkołę Podstawową, a w Wołczynie Gimnazjum. Młodzież mogła po raz pierwszy zwiedzić „bibliotekę na kółkach” i wypożyczyć książkę w języku niemieckim….

Radość z nagród w Domaszowicach i w Wołczynie

Freude über Preise in Noldau und Konstadt 

 

Parę dni temu powróciliśmy do Domaszowic i do Wołczyna by nagrodzić młodzież za wykonane prace w konkursie, który był organizowany w ramach projektu – „Bibliobus na podwórku szkolnym”. Uczestnicy jak zwykle nie zawiedli, udowadniając, że lubią czytać książki w języku niemieckim. Oprócz tego dzieci wykazały się kreatywnością i wyobraźnią przy tworzeniu prac. Nagrody z którymi dotarliśmy do dzieci wywołały wiele radości. Poniżej prezentujemy najciekawsze prace. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.
 
Vor ein paar Tagen kehrten wir wieder zu Noldau und Konstadt, um die dortigen Schüler für ihre Wettbewerbsarbeiten mit Preisen auszuzeichnen. Das Wettbewerb wurde im Rahmen des Projektes – Bücherbus auf dem Schulhof organisiert. Die Telnehmer konnten das nächste Mal ihre Kreatvität und Fantasie vorweisen. Sie haben gezeigt, dass Sie an deutschen Büchern Gefallen finden. Die Preise riefen bei den Kindern eine große Freude hervor. Unten präsentieren wir die schönsten Arbeiten. Wir bedanken uns bei Allen, die sich für das Wettbewerb eingesetzt haben. 

Gimnazjaliści z Pokoju w zimowej podróży do krainy książek / Gymnasiasten aus Carlsruhe auf der Winterreise in das Bücherland

W piątek 16 lutego 2018 roku rozpoczęliśmy kolejną zimową podróż do krainy książki naszym bibliobusem. Tym razem w ramach projektu „Bibliobus na podwórku szkolnym” odwiedziliśmy Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju. Młodzieży przypomnieliśmy jak ważna jest nauka języków i czytanie książek obcojęzycznych. Na początku….

Nagrody w Pokoju rozdane

Die Preise wurden in Carlsruhe überreicht 

 

Kilka dni temu zajrzeliśmy z powrotem do Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju aby nagrodzić uczniów, którzy wzięli udział w konkursie „Bibliobus na podwórku szkolnym 2018”. Otrzymaliśmy wiele ciekawych prac. Wśród nich znalazła się także piosenka która została specjalnie napisana, zagrana i zaśpiewana na ten konkurs. Jak widać w naszej młodzieży drzemią różne talenty. Ważne jest żeby te talenty rozwijać. Poniżej prezentujemy zdjęcia najstaranniej wykonanych prac 🙂

 

Vor ein paar Tagen haben wir beim Gymnasium in Carlsruhe vorbeigeschaut, um die dortigen Schüler, die beim Wettbewerb: Bücherbus auf dem Schulhof 2018 mitgemacht haben, mit Preisen auszuzeichnen. Wir erhielten viele interessanten Arbeiten. Unter diesen war auch ein Lied zu finden, das speziell geschrieben, gespielt, gesungen und aufgenommen wurde. Wie man sieht, ist unsere Jugend vielseitig begabt. Wichtig dabei ist, dass diese Begabungen entfaltet werden sollten. Unten präsentieren wir ein paar schöne Arbeiten 🙂

Z wizytą Bibliobusem w Szkole TAK

Czytanie książek czy granie w gry komputerowe? To pytanie wywołało żywą dyskusję podczas spotkania z gośćmi z Centralna Biblioteka Josepha von Eichendorffa. Niektóre dzieciaki nie chciały się zgodzić ze stwierdzeniem, że gry są gorsze od książek. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że brak umiaru we wszystkim – również w czytaniu książek – może być czymś, co destrukcyjnie wpływa na nasze życie. Goście przyjechali do nas Bibliobusem, czyli obwoźną biblioteką, która podróżuje po szkołach Opolszczyzny. Twórcy projektu chcą promować czytelnictwo wśród najmłodszych. Nasze dzieciaki mogły wypożyczyć wybrane przez siebie książki napisane w języku niemieckim.

Z upominkami u dzieciaczków ze szkoły TAK 

W poniedziałek wręczyliśmy nagrody w konkursie „Bücherbus aud dem Schulhof – Reise in das Bücherland 2018” (Bibliobus na szkolnym podwórku – podróż w krainę książek 2018). Nasi uczniowie mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice do książki, którą wypożyczyli podczas jesiennego spotkania w naszej szkole.