Początki i teraz / Anfänge und jetzt

Działalność biblioteczna 1990-1998 / Bibliothekstätigkeit 1990-1998

Rozpoczęcie systematycznej działalności bibliotecznej w diecezji opolskiej ma bardzo prozaiczny, a zarazem przełomowy początek. Ks. Prałat Wolfgang Globisch przebywając w Niemczech z grupą parafian z Kolonowskiego, 19 września 1990 r. spotkał się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RFN w Bonn z Radcą Ministerialnym Meissnerem. Z jego inicjatywy postanowiono uruchomić działalność na rzecz czytelnictwa na Śląsku poprzez „biblioteki na kółkach”, czyli bibliobusy. Za pośrednictwem niemieckiej Caritas już na początku 1991 r. diecezja opolska otrzymała pierwszy pojazd oraz pomoc.

Tworzenie sieci bibliotek kościelnych 1994-1999 / Gründung der kirchlichen Bibliotheken 1994-1999

W 1994 r. rozpoczęto powoływanie bibliotek terenowych w parafiach. Na ich koordynatora wybrano Józefa Pixę. 9 maja 1995 r. powstające nowe placówki, jako sieć, zostały przyjęte do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Od 13 września 1995 r. J. Pixa rozpoczął redagowanie Biuletynu Bibliotek Caritas. Dzięki dobrej współpracy z księżmi proboszczami w 1999 r. książki można już było wypożyczać w 32 parafiach, z których 29 znajdowało się na terenie diecezji opolskiej, a 3 należały do biskupstwa gliwickiego utworzonego 25 marca 1992 r.

Budowa Centralnej Biblioteki im. Josepha von Eichendorffa 1998-2000 / Bau der Joseph von Eichendorff Zentralbibliothek 1998-2000

Dnia 23 marca 1998 r. rozpoczęto w Opolu przy ul. Szpitalnej budowę Ośrodka Pojednania Polsko-Niemieckiego na bazie Centralnej Biblioteki Caritas. Dla tej instytucji przewidziano rolę koordynującą pracę bibliobusów i bibliotek lokalnych w oparciu o wzorce wypracowane w Borromäusverein w Niemczech. W nowym budynku.

Poświęcenie Centralnej Biblioteki w Opolu i kierunek działania / Einweihung der Joseph von Eichendorff Zentralbibliothek und Richtung der Tätigkeit

Uroczystego poświęcenia nowego gmachu Centralnej Biblioteki im. Josepha von Eichendorffa dokonał 23 maja 2000 r. ks. Arcybiskup Alfons Nossol (foto – z lewej) w obecności budowniczego obiektu ks. Prałata Wolfganga Globischa (foto – w środku).

Rejestracja Stowarzyszenia (KRS Nr 0000018043)
/ Eintragung eines Vereins (Landesgerichtsregister Nr. 0000018043)

Aby móc lepiej realizować wytyczone kierunki rozwoju powołano do istnienia Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. św. Karola Boromeusza. Zarejestrowano je w Krajowym Rejestrze Sądowym 11.06.2001r. Istotnym celem jego działalności, jak głosi przyjęty Statut, było „rozwijanie i propagowanie dobrych mediów, postaw i działań sprzyjających zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych i informacyjnych społeczeństwa, wspieranie organizacyjne i rzeczowe.

Polsko-Niemieckie Centrum Bibliotek, Mediów, Kultury i Badań Naukowych – 2016/2017 / Deutsch-Polnisches Zentrum für Bibliotheken, Medien, Kultur und Wissenschaftliche Forschungen – 2016/2017

Wychodząc na przeciw nowym wyzwaniom wynikającym głównie.