PIELGRZYMKA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH  NA GÓRĘ ŚW. ANNY 2022

WALLFAHRT DER NATIONALEN UND ETHNISCHEN MINDERHEITEN ZUM ST. ANNABERG 2022