PIELGRZYMKA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH  NA GÓRĘ ŚW. ANNY 2021

WALLFAHRT DER NATIONALEN UND ETHNISCHEN MINDERHEITEN ZUM ST. ANNABERG 2021