Regulamin / Bibliotheksordnung

Regulamin Centralnej Biblioteki im. Josepha von Eichendorffa w Opolu

 1. Podstawowe zasady porządku ogólnego w Bibliotece
  • W pomieszczeniach Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze tej instytucji.
  • W czytelni oraz w jej pobliżu należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
  • Korzystanie ze zbiorów i usług bibliotecznych jest bezpłatne.
 2. Postanowienia ogólne
  • Regulamin obowiązuje na terenie Biblioteki.
  • Korzystający z Biblioteki zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
  • Korzystanie z usług bibliotecznych powinno być zgodne z warunkami umów licencyjnych zawartych przez Centralną Bibliotekę.
 3. Warunki użytkowania konta bibliotecznego
  • W Centralnej Bibliotece użytkownik ma prawo do jednego konta bibliotecznego (jednej karty bibliotecznej).
  • Prawo do wypożyczania książek ma każda osoba posiadająca aktywne konto biblioteczne.
  • Przy zapisie zgłaszający powinien:
  • okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
  • Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
  • Użytkownik karty bibliotecznej jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych i adresowych.
  • Czytelnik jest zobowiązany do systematycznego sprawdzania stanu swojego konta oraz przestrzegania terminu zwrotu książek.
  • Książki nie odebrane przez zamawiającego w ciągu pięciu dni od daty złożenia zamówienia, odsyłane będą do magazynu.
  • W przypadku uszkodzenia lub zgubienia woluminu, czytelnik jest zobowiązany odkupić go w takim samym wydaniu. Jeżeli odkupienie jest niemożliwe, czytelnik uiszcza opłatę odpowiadającą wartości zgubionej książki.
 4. Prawo i warunki korzystania z czytelni
  • Do korzystania z czytelni ma prawo każdy odwiedzający bibliotekę, także niezarejestrowany w systemie biblioteki.
  • Korzystający z księgozbioru w czytelni, po zakończeniu pracy odkładają publikacje na wyznaczone miejsce (nie wstawiają ich z powrotem na półki).
  • W czytelni nie należy spożywać napojów i posiłków.

„Od rodziców uczymy się miłości, uśmiechu i chodzenia. Jednak dopiero gdy zetkniemy się z książką, odkryjemy, że mamy skrzydła.”

„Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen, und laufen. Doch erst wenn man mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat.”

Helen Hayes