KontaktKontakt

Polsko-Niemieckie Centrum Bibliotek,

Mediów, Kultury i Badań Naukowych

im. Josepha von Eichendorffa

ul. Szpitalna 7a; 45-010 OPOLE

Od 23.12.2019 r. do 03.01.2020 r. biblioteka nieczynna.

Vom 23.12.2019 bis zum 03.01.2020 bleibt die Bibliothek geschlossen

Mieszczą się w nim instytucje:

  1. Centralna Biblioteka im Josepha von Eichendorffa wraz z obsługą bibliobusów oraz bibliotek filialnych
  2. Archiwum czasopism i wydawnictw książkowych
  3. Stowarzyszenie Bibliotek Mediów, Kultury i Nauki
  4. Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych

ks. dr Piotr Tarlinski

Dyrektor Centralnej Biblioteki im. Josepha von Eichendorffa,
Wikariusz biskupi ds. Duszpasterstwa Mniejszości Narodowych
i Etnicznych Diecezji Opolskiej

Direktor der Joseph von Eichendorff Zentralbibliothek,
Bischofsvikar für Seelsorge der Nationalen und Ethnischen Minderheiten im Bistum Oppeln

ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opole

ks. dk. Marek Dziony

Referent ds. literatury i archiwaliów niemieckojęzycznych,
Zastępca duszpasterza Mniejszości Diecezji Opolskiej

Referent für deutschsprachige Literatur und Archivalien,
Stellvertretender Minderheitenseelsorger im Bistum Oppeln  

77 44 11 336

m.dziony(at)cbje.pl

Sekretariat

 

Sekretariat

 

77 44 11 025

sekretariat(at)cbje.pl

Referent ds. Kultury czytelniczej i  Mediów

Referent für Lesekultur und Medien

77 44 11 337;           77 44 11 336

media(at)cbje.pl

Biblioteka

Bibliothek

77 44 11 288

biblioteka@cbje.pl